header banner
Default

Google gebruikt Maglev, dat efficiënter is, in plaats van de compiler in Chromium


Table of Contents

  Google heeft een nieuwe compiler in Chromium toegevoegd. Die heet Maglev, een just-in-timecompiler voor de JavaScript-engine van Chrome. Maglev is volgens het bedrijf sneller in benchmarks en kan veel accu besparen.

  De nieuwe compiler is toegevoegd aan Chromium-versie 114, schrijft Google. Daarna kan die in nieuwe Chrome-versies worden toegevoegd, of aan alternatieve browsers op basis van Chromium. De nieuwe compiler is een just-in-timecompiler, die 'relevante code' al in de eerste honderdste seconde kan genereren, stelt Google. Dat verlaagt de cpu-last en kan volgens Google accuduur op laptops en smartphones verlengen.

  Volgens Google is de nieuwe compiler een stuk sneller dan de eerdere compiler. Het bedrijf haalt daarvoor benchmarks van Speedometer aan, waar Maglev voor een verbetering van vijf procent zou zorgen. In andere benchmarks, waaronder JetStream, zou dat zelfs kunnen oplopen tot 7,5 procent meer efficiëntie. Een deel van die efficiëntie wordt volgens het bedrijf gehaald door verbeteringen aan de V8-JavaScript-engine.

  Sources


  Article information

  Author: Andrea Garcia

  Last Updated: 1704177961

  Views: 914

  Rating: 3.9 / 5 (71 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Andrea Garcia

  Birthday: 1959-03-17

  Address: 6276 Pierce Extension Apt. 997, South Phillipville, TX 94305

  Phone: +4692241881143590

  Job: Landscape Architect

  Hobby: Table Tennis, Web Development, Dancing, Aquarium Keeping, Geocaching, Kite Flying, Amateur Radio

  Introduction: My name is Andrea Garcia, I am a strong-willed, dear, audacious, exquisite, intrepid, artistic, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.