header banner
Default

Hoeveel zou de waarde van Bitcoin kunnen worden?


We hebben op zaterdag een artikel gepubliceerd waarin we Bitcoin en goud naast elkaar legden. Heb je dat artikel niet gelezen, doe dat dan even, want deze borduurt daar weer op voort. De belangrijkste conclusie uit het artikel is dat Bitcoin vooral een meer efficiënte store of value is dan goud. Bitcoin kent een lagere inflatie, is goedkoper om te transporteren, sneller, kent lagere opslagkosten en is makkelijker op echtheid te controleren.

Dat is natuurlijk allemaal leuk een aardig, maar wat betekent dit nu voor de waarde van Bitcoin? Wat kan Bitcoin nou precies waard worden?

Bitcoin waarderen op basis van goud

Om te bepalen hoeveel Bitcoin nu eigenlijk waard kan worden gaan we in dit artikel een paar simpele rekensommen maken. Let wel op dat dit echt bierviltjes-berekeningen zijn en hecht er vooral niet teveel waarde aan. We gaan Bitcoin in dit gedeelte van de tekst waarderen op basis van goud.

Eerder stelden we dus vast dat Bitcoin een meer efficiënt middel is om je waarde in op te slaan. Dat zou in theorie betekenen dat Bitcoin de potentie heeft om de marktwaarde van goud te benaderen.

De bovenstaande afbeelding, die afkomstig is van de website van Clarkmoody, leert ons dat de huidige market cap van Bitcoin van 428,1 miljard dollar ongeveer 3,55 procent van de marktwaarde van goud vertegenwoordigt.

Als Bitcoin erin slaagt om op gelijke hoogte te komen met goud, dan zou dat betekenen dat het een market cap van ongeveer 12,06 biljoen dollar heeft. Dat getal bereik je door – (1/0,035) * 428,1 miljard dollar – in een rekenmachine te stoppen. Met die market cap zou je uitkomen op een Bitcoin koers van 624.507 dollar. Dat is natuurlijk helemaal niet mis voor een asset die je op dit moment kunt kopen voor 22.145 dollar per stuk.

Reken je niet rijk

VIDEO: How much does 1 Bitcoin cost?
The Greatness of Europe

Het is echter belangrijk om je niet meteen rijk te rekenen. We moeten uiteindelijk nog maar zien of Bitcoin het in zich heeft om de market cap van goud te evenaren. Goud kan immers bogen op een geschiedenis van duizenden jaren aan succes, terwijl Bitcoin het moet doen met een kleine 14 jaar. Voordat de Westerse centrale banken er ook maar over nadenken om een beetje Bitcoin te kopen, kan Bitcoin nog jaren en jaren aan ontwikkeling nodig hebben.

Het is dus allesbehalve zeker dat Bitcoin die bizarre koers van ruim 600.000 dollar kan aantikken, maar het is zeker leuk om soms even te dromen. Waarschijnlijk had Satoshi Nakamoto überhaupt niet verwacht dat de digitale munt zo ver zou komen als het vandaag al is. Wat dat betreft is er al sprake van een meer dan bijzondere prestatie.

Sources


Article information

Author: Marilyn Henderson

Last Updated: 1699464482

Views: 1252

Rating: 4 / 5 (33 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Marilyn Henderson

Birthday: 1915-11-14

Address: 255 Carrie Fort Apt. 644, Reginaldside, ND 90024

Phone: +4398893656152197

Job: Environmental Scientist

Hobby: Drone Flying, Kite Flying, Coin Collecting, Lock Picking, Backpacking, Painting, Traveling

Introduction: My name is Marilyn Henderson, I am a unreserved, proficient, dedicated, Determined, receptive, unyielding, steadfast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.