header banner
Default

Ministeren skal overvåge skaderne forårsaget af en stormflod


Table of Contents

  En uge efter at vandet væltede ind over kysterne ved Roneklint, Præstø og en lang række andre steder ved de østvendte kyster, drager miljøminister Magnus Heunicke (S) i dag, fredag den 27. oktober, ud for at besigtige skaderne.

  Præstø blev hårdt ramt under stormfloden og både huse, butikker, dagligvareforretninger og restaurationer blev ødelagt af vandmasserne.

  Som TV2 ØST kunne fortælle torsdag, ser flere erhvervsdrivende ind i flere måneder uden omsætning.

  Besøget begynder 09.45 på Præstø Havn, hvorfra vandet oversvømmede store dele af det centrale Præstø - herunder byens to store dagligvareforretninger Meny og Netto, der tilsammen er arbejdsplads for flere end 100 mennesker.

  Siden går turen til slusen ved Tubæk Å, der under stormfloden kollapsede, så vandet væltede ind i åen så den gik over sine bredder inde i byen.

  Sidste stop er sommerhusområdet på Roneklint. 

  Her har borgerne fortalt, hvordan de oplevede at hjælpen var meget længe om at nå frem, selvom diget blev løbet over ende af stormen og vandet væltede ind.

  Miljøministeren og den øvrige regering har tidligere på ugen modtaget massiv kritik for planerne, der skal klimasikre Danmark. 

  Hovedparten af de afsatte statslige midler vil nemlig gå til den jyske vestkyst, hvor skaderne under sidste uges stormflod ramte de østvendte kyster.

  Stormfloden gik også hårdt udover flere kystbyer i Faxe og Stevns Kommuner. Her er der dog ikke meldinger om ministerbesøg.

  Sources


  Article information

  Author: Dr. Daniel Miller Jr.

  Last Updated: 1699303682

  Views: 333

  Rating: 3.9 / 5 (37 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Dr. Daniel Miller Jr.

  Birthday: 1988-03-23

  Address: 280 Macias Crossroad Suite 233, Michelleville, ME 90424

  Phone: +4588171494242469

  Job: Artificial Intelligence Specialist

  Hobby: Sailing, Rowing, Chess, Kite Flying, Baking, Rock Climbing, Wine Tasting

  Introduction: My name is Dr. Daniel Miller Jr., I am a cherished, clever, lively, candid, exquisite, accomplished, important person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.