header banner
Default

De belastingen op alcohol worden in Dubai verlaagd


Table of Contents

ook dat nog 

©  Getty Images/iStockphoto

Wie in Dubai zin heeft in een bacchanaal, betaalt daar niet langer 30 procent belasting op. Op die manier hoopt de stad meer toeristen te lokken.

Op de laatste dag van 2022 bracht Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem goed nieuws. Wie in Dubai een cocktail bestelt op een dakterras met zicht op andere wolkenkrabbers, betaalt daar niet langer 30 procent belasting op. En wie een drankvergunning nodig heeft, kan die vanaf nu gratis verkrijgen.

Al Maktoum – de premier van de Verenigde Arabische Emiraten en de emir van Dubai – heeft een ambitieus voornemen voor 2023. Hij wil dat de VAE ‘het beste land ter wereld wordt’. En dan mag een gewoon pintje niet meer dan tien dollar kosten. Ook niet voor de ultrarijken of de duizenden voetbalfanaten die tijdens het WK voetbal in Dubai vertoefden.

Het is nog niet duidelijk of de verdwenen accijnzen ook tot lagere prijzen zullen leiden. De versoepeling is een test en geldt momenteel voor een jaar. In die periode is de familie Al Maktoum een vaste inkomstenbron kwijt. Maar gehoopt wordt dat Dubai er veel meer voor terugkrijgt.

Groeiende competitie

Met de versoepelingen wil de stad zich nog aantrekkelijker maken voor toeristen en zakenlui. Maar ook anticiperen op de groeiende competitie met Saudi-Arabië en Qatar. Al heeft Dubai de coronapandemie goed overleefd. Mede dankzij de Russische oligarchen die zich in groten getale richting Dubai baanden sinds de inval in Oekraïne.

Het is niet de eerste keer dat het emiraat, waar negen op de tien inwoners expat is, zijn alcoholbeleid versoepelt. De alcoholverkoop geldt al langer als een belangrijke barometer voor de economie. De stad levert sinds de coronapandemie alcohol aan huis. Tijdens de Ramadan mag er sinds 2016 ook overdag alcohol worden verkocht.

Loading...

Sources


Article information

Author: Wayne Martinez

Last Updated: 1702883041

Views: 780

Rating: 4.1 / 5 (51 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wayne Martinez

Birthday: 1929-04-21

Address: 070 Steven Plaza Apt. 179, Madisonbury, WV 44433

Phone: +4180679555381041

Job: Article Writer

Hobby: Stamp Collecting, Cycling, Skydiving, Animation, Role-Playing Games, Soccer, Hiking

Introduction: My name is Wayne Martinez, I am a lively, radiant, receptive, unreserved, apt, sincere, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.