header banner
Default

De hoogste vrouw van Australië is tegen het klimaatbeleid en tegen een belangrijke deal met lithium


Table of Contents

  Gina Rinehart tijdens de Melbourne Cup, een paardenwedstrijd. — © epa

  Mijnmagnaat en rijkste Australiër Gina Rinehart (69) verzette zich jarenlang tegen het klimaatbeleid. Nu focust ze zich op de race naar lithium, een cruciaal metaal om groene technologie te bouwen, en houdt ze een Amerikaanse investering af.

  Korneel Delbeke

  Sources


  Article information

  Author: Luke Campbell

  Last Updated: 1698192482

  Views: 1255

  Rating: 4.3 / 5 (75 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Luke Campbell

  Birthday: 1989-06-02

  Address: 74187 Matthew Isle, Youngbury, SC 76486

  Phone: +4624012091108772

  Job: Film Director

  Hobby: Scuba Diving, Meditation, Bowling, Traveling, Knitting, Sculpting, Reading

  Introduction: My name is Luke Campbell, I am a capable, accomplished, candid, clever, exquisite, unswerving, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.