header banner
Default

Een man en vrouw uit Utrecht worden verdacht van drugshandel


11 oktober, 11:34 1 minuut leestijd

© Pexels

Utrecht - De politie heeft een man van 58 jaar aangehouden op verdenking van drugshandel. Daarbij heeft de politie ook een woning in Loosdrecht en twee in Utrecht doorzocht. Er is ook een 56-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden.

Agenten kwamen de verdachten op het spoor door onderschepte cryptocommunicatie. Ze werden op 10 oktober aangehouden en zitten nog vast voor verhoor. Ze zijn beiden in Loosdrecht opgepakt.

Of de doorzochte woningen van de man of vrouw zijn. kan de politie niet zeggen vanwege het onderzoek dat nog loopt.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.

Sources


Article information

Author: Phillip Alexander

Last Updated: 1700268362

Views: 1249

Rating: 3.8 / 5 (99 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Phillip Alexander

Birthday: 1998-09-14

Address: 909 Carpenter Manors Apt. 168, North David, FL 92815

Phone: +4889155695268953

Job: Article Writer

Hobby: Juggling, Bird Watching, Cocktail Mixing, Skydiving, Stamp Collecting, Amateur Radio, Basketball

Introduction: My name is Phillip Alexander, I am a unswerving, clever, receptive, risk-taking, exquisite, strong-willed, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.